JACIMENT FENICI DE L'ALDOVESTA

JACIMENT FENICI D'ALDOVESTA

S'hi pot accedir amb cotxer per la carretera comarcal que uneix Tivenys i Benifallet, per una desviació que hi ha a l'esquerra d'aquesta, uns metres després d'haver passat el quilòmetre 20, venint de Benifallet. El jaciment està format per un conjunt de construccions que formen un únic edifici, d'uns 200 m2. S'ha identificat quatre habitacions quadrangulars i dues semicurculars, amb diferents usos per a cadascuna d'elles. A l'àmbit més gran, considerat com a magatzem, s'hi localitzarem àmfores fenícies datades cap al segle VII aC, material que també ha aparegut en uns altres àmbits, juntament amb ceràmica a mà de producció local. 

Els investigadors interpreten aquest assentament com un nucli comercial, per les reduïdes dimensions i les característiques dels materials trobats, el que fa que li sigui assignada una funció de centre receptor i desitribuïdor de les importacions fenícies a la zona. Les estructures del jaciment conserven a molt poca alçada. Presenten un sòcol de dobre parament de lloses falcades i farcir amb pedrucall barrejat amb fang, damunt del qual s'aixeca una apret de tovot o tapiat. No tenien fonamentació i descansaven directament sobre la roca. L'estrategrafia obtinguda presenta un sol moment d'ocupació, des de la metiat del segle VIII fins el 580 aC, àmfores fenícies Vuillemont R-1. Cal destacar la troballa d'un conjunt de bronzes relativament arcaics. El jaciment presenta íntegra tota la seva planta, encara que es troba en un incipient prcíes de desgradació.