Aquí trobaras totes les activitats, concentracions i actes que es facin a Benifallet reivindicant el feminisme. 
L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Benifallet és el següent: Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques internes de l’Ajuntament de Benifallet per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que dificulten a ...
PROTOCOL CONTRA EL SEXISME I LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI I FESTA A BENIFALLET
Subscriure a