IBI urbana

Calendari del contribuent -
  • Calendari: 29/4/2022 - 30/6/2022

    Impost sobre els béns immobles (anual).