Què és el Ple Municipal?

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Mensualment aquests regidors/es es reuneixen i cada grup municipal presenta una sèrie de mocions que es discuteixen entre tots. Després de presentar i discutir cada moció, tots els grups municipals les voten: poden votar-hi a favor o en contra, i també s’hi poden abstenir. A més a més, abans de començar el ple és el torn de l'audiència pública, on tots els ciutadans hi poden anar a dir-hi la seva i fer sentir la seva veu directament davant dels màxims representants del municipi.

El Ple Municipal de Benifallet

Actualment, segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Benifallet, el ple municipal està compost per un total de 7 regidors/regidores.


En les eleccions celebrades el dia 26 de maig van sortir elegits els regidors i les regidores del mandat 2019-2023 de l'Ajuntament de Benifallet. 

Ple ordinari 13 de gener de 2023 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 10 de març de 2023 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 2 de maig de 2023 CONVOCATÒRIA | Ple ordinari 5 de maig de 2023 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 17 de maig de 2023 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 14 de juny de...
Ple ordinari 21 de gener de 2022 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 11 de març de 2022 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari i urgent 4 de maig de 2022 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 13 de maig de 2022 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari i urgent 8 de juny de 2022 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari...
Ple extraordinari 30 de gener de 2021 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 12 de març de 2021 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 14 de maig de 2021 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 9 de juliol de 2021 CONVOCATÒRIA | VÍDEO Ple extraordinari 22 de juliol de 2021 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 27 d'...
Ple extraordinari 30 de gener de 2020 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 13 de març de 2020 CONVOCATÒRIAPle ordinari 10 juliol 2020 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 25 d'agost 2020 CONVOCATÒRIA | VÍDEO Ple ordinari 4 de setembre de 2020 CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 13 de novembre de 2020 ...
Ple ordinari 25 de gener de 2019 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 7 de febrer de 2019 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 29 març de 2019 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 1 d'abril de 2019 - CONVOCATÒRIA Ple extraordinari 22 de maig de 2019 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 3 de...
Ple ordinari 26 de gener de 2018  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 2 de març de 2018 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 6 d'abril de 2018  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 1 de juny 2018  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 3 agost de 2018  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 28 setembre...
Ple ordinari 10 de febrer de 2017  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 31 de març de 2017  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 26 de maig de 2017  -  CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle ordinari 28 de juliol de 2017 - CONVOCATÒRIA | VÍDEOPle extraordinari 15 de setembre de 2017 -  CONVOCATÒRIA | VÍDEO Ple...
Ple extraordinari 26 de gener de 2016 - VÍDEOPle ordinari 29 de gener de 2016 - VÍDEOPle ordinari 26 de febrer de 2016 - VÍDEOPle ordinari 18 de març de 2016 - VÍDEOPle ordinari 29 d'abril ded 2016 - VÍDEOPle ordinari 27 de maig del 2016 - VÍDEOPle ordinari 1 de juliol de 2016 - VÍDEOPle ordinari...
Ple municipal. Nou Ajuntament 13 de juny de 2015  | VÍDEOPle municipal. Extraordinari. 6 de juliol de 2015  | VÍDEOPle municipal. 31 de juliol de 2015  | VÍDEOPle municipal. 25 de setembre de 2015  | VÍDEOPle municipal. 30 d'octubre de 2015  | VÍDEOPle municipal. 27 de novembre de 2015  | VÍDEOPle...
Subscriure a